Basın Açıklaması: Yaşam İçin Yasa İstiyoruz!

27.05.2021

BASINA VE KAMUOYUNA,

Hayvan hakları savunucuları olarak yıllardır hayvanlar lehine bir yasanın çıkması için mücadele ediyoruz ancak yasa koyuculardan gelen her bilgi hazırlanan yasanın hayvanlar için zulüm ve ölüm demek olduğunu gösteriyor. Her fırsatta hayvanların yanında olduğunu söyleyen yasa koyucular aldıkları kararlar ve yaptıkları açıklamalar ile sürekli kendileriyle çelişiyor. Ekim 2019’da Meclis Başkanlığı’na sunulan Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu tavsiye raporunun üzerinden 1,5 yıldan fazla süre geçti ama ortada hala bir taslak, hala hak temelli bir yaklaşım yok. Basına verilen demeçler beş siyasi partinin üzerinde anlaştığı, bizlerin geliştirilmesi gerektiğini düşündüğümüz raporun çok çok gerisine düşüldüğünü gösteriyor. 

Madem bu rapor dikkate alınmayacaktı, bu komisyon neden kuruldu? Neden bir tavsiye raporu yayınladı? Tavsiye kararları yayımlandığından beri AKP hayvan istismarından gelir elde edenlere imtiyazlar, destekler verirken hayvan hakları savunucularını görmezden gelmeye devam ediyor.

-2020 Şubat ayında “Ev ve süs hayvanlarının üretim, satış, barınma ve eğitim yerleri hakkında yönetmelik”te değişiklik yapıldı. Gıda üretilen yerlerin yanında bu tesislerin açılmasına izin verildi. “Aynı türden dahi olsa, birbirine zarar verebilecek hayvanlar bir arada tutulamaz” şartı kaldırıldı. Üretim ve satış yapılacak tesislerin kuruluşu için istenen belgeler azaltıldı. Ticaret ürünü olarak pazarlanan hayvanlar açısından her şey daha kötüye giderken, pet shop sahipleri ve hayvan üreticileri ihya edildi.

-Haziran 2020’de Kara Avcılığı Kanunu’nda değişiklik yapmayı amaçlayarak avcıların işini kolaylaştırmak istediler. Değişiklik, “bazı hayvanların bilimsel yönden araştırılması, insana veya mala zarar verenlerin avlatılması, diplomatlar, uluslararası kuruluş temsilcileri veya devlet misafirleri gibi üst düzey temsilcilere gerektiğinde ücretsiz av yaptırabilmesine yönelik düzenleme yapılması amaçlanmaktadır” denilerek gerekçelendirilmişti.

-11 Mart 2021’de AKP, Özlem Zengin’in başkanlığında Mustafa Yel, Yunus Kılıç, Zeynep Yıldız, Serap Yahşi ve Rümeysa Kadak’ın katılımıyla bir toplantı düzenledi. Toplantıya 50’ye yakın hayvan hakları aktivisti katıldı. 8 saat süren toplantıda AKP bizlerle yasa taslağını paylaşmadığı gibi sorularımıza da tatmin edici, ayrıntılı cevaplar vermedi. Şeffaf yürütülmeyen bu sürecin hayvanların lehine sonuçlanması mümkün değil. Biz bu toplantının “bakın sizi ve taleplerinizi dinliyoruz” mesajı verilmek için yapıldığını düşünüyoruz. AKP’ye, kendi tabirleri ile, bizlerin “gazını almak” için yaptığı çalışmaların amacına ulaşamayacağını hatırlatıyoruz. 

-19 Nisan 2021’de ise Resmi Gazete’de KOSGEB destekleri ile ilgili bir Cumhurbaşkanlığı kararı yayınlandı. Buna göre hayvanat bahçeleri, balıkçılık, avcılık, at yarışı ve ne anlama geldiğini bilmediğimiz “spor ve eğlence hayvanlarının” eğitimi gibi faaliyetlerin KOSGEB tarafından destekleneceği ortaya çıktı. Bir yandan ana akım basında mevcut Hayvanları Koruma Kanunu’nu “geliştireceklerini” söylerken, arka planda herkesten habersiz hayvan istismarına devlet desteği çıkarıyorlar. 

Tüm bu gelişmelerin üzerine 13 Mayıs 2021’de, haberde geçen tabir ile, “AKP kurmayları”nın Milliyet’e verdiği röportaj ise bizim için bardağı taşıran son damla oldu.  Milliyet’in haberinde hayvana tecavüzü hâlâ “hayvanla cinsel ilişki” olarak tanımlayan milletvekilleri olduğunu görüyoruz. Bu ifadenin kullanılmasının tamamen bilinçli bir tercih olduğunu biliyoruz çünkü Komisyon raporunun tavsiye kararlarından biri hayvanla cinsel ilişki ifadesinin, “hayvanların cinsel istismarı” ya da “hayvana yapılan cinsel saldırı” olarak değiştirilmesiydi. Bu şekilde tanımlamaları halinde, tavsiye kararına göre, bu fiiller de hapis cezası kapsamına girecekti. Bu demeçte, failler için göze alınamayan hapis cezası, gözden çıkarılan hayvanlar ve şiddet sarmalından kurtarılmayacak olan karanlık bir gelecek görüyoruz. 

Haberde, AKP’li kurmaylar hayvana tecavüz için öngörülen 6 aydan 3 yıla kadar olan hapis cezasının “beyan” esasının soruna dönüşebileceği iddiasıyla revize edileceğini belirtiyor. Türkiye’de 2 yılın altındaki cezalar ertelenebildiğinden, şu durumda bile öngördükleri ceza miktarı ile failler hapis yatmayacak. Çünkü cezanın üst sınırdan verilmesi neredeyse imkansız. Belli ki bu bile yasa koyuculara fazla gelmiş. Soruyoruz: Beyan sorunu derken ne kastediliyor, fail adli tıp raporu ile tespit edilemiyor mu? Fotoğraflar, videolar, tanıklar delil olarak kullanılamıyor mu? Bu ifade, açık açık “soruşturma yapmaktan kaçacağız” demek. 

Yine aynı haberde, düzenlemenin diğer hayvanları da kapsayacak şekilde gündeme alındığını ancak avcılar ve balıkçılardan gelen tepkiler yüzünden bu yönde bir genişlemeden vazgeçildiği belirtiliyor. AKP kurmayları bu açıklamaları ile Meclis’te lobi yapan rant sahiplerinin taleplerine hayvanların haklarından daha fazla değer verdiklerini bir kez daha göstermiştir. AKP bu açıklamalar ile rantçı lobilerden etkilendiğini bir kez daha ifşa etmiştir.

ARTIK YETER!

Sadece seçim zamanı ya da infial yaratan ihlallerden sonra akla gelen hayvanlar politika malzemesi değil, kendi yaşamlarının biricik özneleridir. İktidar ve tüm siyasiler bu gerçeği artık anlamalı ve ellerini hayvanların üzerinden çekerek yalnızca onların haklarını gözeten bir yasayı çıkarmak için, kalem tutmak için kullanmalıdır! 

Hayvanların tarafında olduğunuzu iddia ederek toplumu kandırmaya çalışmaktan vazgeçin. Hayvanların tutsak edildiği, sömürüldüğü tesisleri korumak için verdiğiniz çabanın binde birini hayvanların haklarını korumak için verseydiniz, 17 yılda pek çok ölüm ve acı önlenebilirdi. Bu kayıplar, yine, ezilenin yanında olmadığınız için yaşandı. 

Susmayacağız! Hayvanlar için taleplerimizi yüksek sesle dile getirmeye devam edeceğiz. Hayvanların haklarından vazgeçmiyoruz. Siz sivil toplumun taleplerine kulak tıkadıkça, biz daha gür bir şekilde haykıracağız. Buradayız; politikalarınızı ifşa edene, hayvanların haklarını geri alana kadar gitmiyoruz. 

Yasadan taleplerimizi bir kez daha yineliyoruz: 

 1. Hayvana yönelik suçlarda “insana yönelik suçlarla orantılı” olarak hesaplandığı söylenip “6 aydan 4 yıla” önerilen hapis cezası verileceği dile getiriliyor. Bu öneriyi  kabul etmiyoruz çünkü  hayvan hakları hukukçularının altını defalarca çizdiği üzere, 2 yıldan az ceza alan failin hapis yatmayacağını biliyoruz. Bu yüzden hayvanlara karşı işlenen suçlarda  bu cezanın ertelenmemesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılmaması, adli para cezasına çevrilmesinin mümkün olmaması için ceza alt sınırı 3 yıl olarak belirlenmeli.
 2. Yasa teklifinde ve yasa çıktıktan sonra hazırlanacak uygulama yönetmeliğinde “evde bakılan hayvan sayı sınırlaması” olmamalıdır. Mevcut 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda yer alan 6. madde  korunmalı, belediyeler ceza kapsamına alınmalıdır. Belediyelerin “kısırlaştırma seferberliği” planlanırken bu faaliyetin öncelikle hayvanların çıkarına gerçekleşebilmesi için Komisyon raporunda da yer alan mobil kısırlaştırmanın yapılmaması, ayrıca belediyelerin bu alanda teknik olarak hayvan sağlığına zarar vermeyecek tüm donanıma sahip olması, “popülasyon kontrolü” derken geçmişte olduğu gibi hayvan katliamına dönüşmemesi gerekmektedir. Sokağın sakini olan hayvanların –özellikle köpeklerin-, belediyeler tarafından toplanıp, onlar için hapishaneden farksız barınaklara kapatılması ve uzak orman alanlarına atılması popülasyon kontrolü değildir. Oldukça teknik bir detaymış gibi görünen ancak ciddi ölçüde hayvana yönelik suçların önüne geçecek “barınaklarda kamera sistemi”nin de 7/24 herkes tarafından erişilebilir olması talebimizi de hatırlatmak istiyoruz.
 3. Komisyon raporu hayvan terk eden kişiye 10.000 TL para cezası önerirken, son düzenlemelerde bu miktarın 3.000 TL’ye düşürülmesi caydırıcılığı ortadan kaldıracağı için kabul edilemez. 
 4. Petshoplarda yalnızca evcilleri yasaklamayı öneren ancak ırk derneklerinde hayvanların üretilip satılabilmesine izin veren yeni önerilen sistemde hayvanları sokaklarda, ormanlarda kaderine terk edenler her zaman olacaktır. Buradan hareketle hayvan satışı petshoplarda da, ırk derneklerinde de yasaklanmalıdır. Bu yasak sadece evcil hayvanlar için değil, egzotik ve yabani hayvanlar gibi tüm türleri kapsamalıdır. 
 5. Türkiye’de hayvanlı sirk kurmak ve Türkiye’ye hayvanlı sirk ile gösterilerin girişi yasaklanmalıdır. 
 6. Hayvanlı sirklerden hiçbir farkı olmayan mevcut 10 yunus parkı 1 yıl içinde kapatılmalı, yeni tesislerin ve su sirklerinin açılmasına izin verilmemeli, mevcut hayvan hapishanelerinde tutsak edilen tüm deniz memelilerinin korunacağı deniz içi rehabilitasyon ve bakım alanı oluşturulmalıdır. 
 7. Hayvanat bahçeleri yasaklanmalı, yenilerinin açılmasına izin verilmemelidir. 40’ın üzerindeki mevcut tesislerde tutsak edilen hayvanlar ömür boyu korunmalı ve mevcut hayvan hapishaneleri rehabilitasyon alanlarına dönüştürülerek Türkiye’deki bu ticarethanelerde hayvan esaretinin sonu getirilmelidir. 
 8. Kürk ve deri çiftlikleri kapatılmalı, kürk ithalatı yasaklanmalı, hatta veteriner fakültelerinde kürke dair müfredat kaldırılmalıdır.
 9. Hayvan deneylerinin yasaklanıp tüm dünyada kullanılmaya başlanan hayvansız bilimsel yöntemlere geçilmeli, hayvan deneyinden etik sebeplerle kaçınan öğrencilere etik eğitim hakkı tanınmalıdır. Deney merkezlerindeki hayvanların öldürülmesi yasaklanarak mevcut aile yanına verme yönetmeliği uygulanmalıdır.
 10. Şiddet içermediği ileri sürülen ve “güreş, spor” adı altında sürdürülen  tüm hayvan dövüşleri ve yarışlarının şiddet içerdiği yasaya geçmelidir ve “geleneksel” kabul edilen boğa ve deve güreşleri, at yarışlarıyla birlikte yasaklanmalıdır.
 11. “Yasaklı ırk” ve “tehlikeli ırk” tanımları ve listeleri bir an önce kaldırılmalı, barınaklarda müebbet hapse mahkum edilen ve ziyaretçilere kapalı olan bölmelerde ömür boyu hapsedilerek veya kısa sürede gizlice öldürülen bu köpekler rehabilite edilerek aile yanına yuvalandırılmalıdır. Hayvanları yetiştirip silah olarak kullanan kişilere cezai yaptırım uygulanmalıdır.

Komisyon raporunda yer alan ve yıllardır hayvan hakları mücadelesi verenlerin taleplerinden olan bazı konuların ise hazırlandığı söylenen teklifte yer dahi bulamadığını görüyoruz. Bu yüzden taleplerimizi yeniden hatırlatmak gerekiyor.

 • “Çiftlik hayvanları” diye tanımlanan ancak bizler için sadece hissedebilen bireyler olan hayvanların öldürüldüğü ve sömürüldüğü tesisler ortadan kaldırılana kadar 7/24 kamera zorunluluğu getirilmeli;
 • Basına yansıyan ve kamuoyu vicdanını yaralayan canlı hayvan ticareti yasaklanmalı;
 • Nesli tükenen türleri, endemik türleri ve “av hayvanı” olarak tanımlanan veya her yıl bu kategoriye sokulan pek çok yaban hayvanını zevk, hobi ve spor adı altında katletmeyi hedefleyen avcılık ve av turizmi tamamen yasaklanmalı;
 • Hayvanların yük taşımak amacıyla kullanılmasına son verilmeli, bu sömürüden kurtulan hayvanların kalan yıllarında zulüm ve işkenceden uzak bir yaşam sürmeleri sağlanmalı;
 • Her sene yüzlerce kuşu öldüren, patlama riski nedeniyle insan hayatı için büyük tehlike arz eden havai fişekler yasaklanmalı.

Eğer Hayvan Hakları Yasası taleplerimiz doğrultusunda çıksaydı; Ozan Öztürk tarafından yere vurularak öldürülen Dora köpek, Ankara Batıkent’te 3 kişi tarafından verilen zehirli etlerle öldürülen 16 köpek, Cumhuriyet Üniversitesi’ne yaşadığı köyden alınıp getirilerek, Anatomi dersi için şah damarı kesilip kadavra yapılan Kangal köpek, taşla vurularak öldürülen 8 Kaplumbağa, Van Çaldıran’da katledilen 70 köpek, B.Y. ve arkadaşları tarafından İspir dağlık alanda yakalanıp işkenceyle öldürülen yavru kurt, Murat Özdemir tarafından işkence edilerek öldürülen Bahtiyar papağan, Annesini emerken Berat Kaya tarafından köpeklere parçalatılan sıpa ve daha binlerce hayvan şu an yaşıyor olabilirdi. Çünkü onların hayatlarını koruyacak etkin ve caydırıcı yasalar yok.

 AMA; 

Biz, 21. yüzyıl Türkiye’sine yakışan, hayvanların doğuştan gelen haklarını teslim edip bu hakları koruyacak bir Hayvan Hakları Yasası’nın çıkacağına veya şimdiki haliyle hayvanların haklarını korumaktan çok uzak olan Hayvanları Koruma Kanunu’nda hayvanlardan taraf düzenlemelerin yapılacağına dair ümidimizi yitirmedik. Hayvan istismar eden sektörlerin değil, hayvanların çıkarını esas alan yasa teklifinin bir an önce son haline getirilerek hayvan haklarının pazarlık konusu yapılmaması gerektiğini yeniden ve yeniden hatırlatıyoruz. 

Buradan bir kez daha haykırıyoruz: YAŞAM İÇİN YASA İSTİYORUZ!


İMZACI OLUŞUMLAR

Adaların Atları Platformu

Alakır Nehri Kardeşliği

Animal Save Turkey

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Doğa Dostu Topluluğu

Antalya Feminist Kolektif

Aydın LGBTİ+ Dayanışması

Beydağları Kardeşliği

Bir El Bin Nefes Derneği

Bir Pati Çetesi Derneği

Biz Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Araştırmaları Derneği

Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü (BUSOS)

Boysan’ın Evi

Burak Özgüner Hayvan Hakları Çalışma Merkezi

Bursa Vegan İnisiyatifi

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

Çanakkale Vegan İnisiyatifi

Demokratik Kadın Hareketi

Dersim Belediyesi

Diyarbakır Barosu Hayvan Hakları Merkezi

Doğanın Çocukları

Dört Ayaklı Şehir

Ekoloji Birliği

Ekoloji Birliği Gençlik Meclisi

Ekoloji Birliği Kadın Meclisi

Empati Derneği

Ethical Possibility Enhancement (EPE)

Happinesspaws / Mutluluk Patileri

Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM)

Hayvan Hakları Meclisi

Hayvan Hakları ve Etiği Derneği

Hayvan Özgürlüğü Komitesi

Hayvanlara Adalet Derneği (HAD)

Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği

İstanbul Kent Savunması

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hayvan Hakları Kulübü

İzmir Barosu

İzmir Vegan İnisiyatifi

İzmir Pride Komitesi

Kadıköy Kent Dayanışması

Kampüssüzler Dayanışma Akademisi

Karadeniz İsyandadır Platformu 

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği

Kazdağları İstanbul Dayanışması

Kurtköy Patileri

Mucize Patiler Hayvanları Koruma Ve Yaşatma Derneği

Nilüfer Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu

Odunpazarı Modern Müze

Polen Ekoloji

Rengarenk Umutlar Derneği

Roma Bostanı

Sakarya Doğa ve Hayvan Hakları Koruma Derneği

Sarıyer Kent Dayanışması

Seferihisar Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (SEHAYDER)

Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneği

Silivri Çevre Derneği

Sokak Canlıları Çevre ve Doğayı Koruma Sosyal Yardımlaşma Derneği

Tiyatro Tanımsız

Vegan Çiftlik

Vegan Derneği Türkiye (TVD)

Vegan Gazete

Vegan Kortej

vegAnkara

Vegvorous

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi

Yıldız Teknik Üniversitesi Vegan Vejetaryen Topluluğu

Yunuslara Özgürlük Platformu

Zonguldak Karaelmas Vegan Topluluğu

29. İstanbul Onur Haftası Komitesi

Hayvan hakları yasası için eş zamanlı eylemler gerçekleştirildi

Hayvan hakları savunucuları, Hayvan Hakları Yasası’na dair çalışmalardan vazgeçilmesi ve hayvanların haklarını korumaktan uzak bir yasal altyapının hazırlanması üzerine Türkiye çapında eş zamanlı eylemler gerçekleştirdi. 

27 Mayıs 2021 – Ekim 2019’da beş siyasi partinin uzlaşısı ile Meclis Başkanlığı’na sunulan TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Raporu’nun üzerinden 1,5 yıl geçmesine rağmen “Hayvan Hakları Yasası”nın hâlâ çıkarılmaması hak savunucularını bir kez daha harekete geçirdi. 

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Önü

Özellikle son iki yıldır ihlallerin artarak devam etmesi, geçtiğimiz ay hayvan istismarından kâr sağlayan sektörlere KOSGEB teşviki verilmesi, av katliamının yasa kapsamından çıkarılması, kedi ve köpek dışındaki hayvan türlerinin rant sahiplerinin lobisi sebebiyle kapsam dışında bırakılacağının açıklanması ve hayvana cinsel şiddetin ısrarla “hayvanla cinsel ilişki” olarak sunulması, hayvan hakları savunucuları için bardağı taşıran son damla oldu.   

Meclis’teki tüm siyasi partilere hayvanlardan taraf, adil, köklü ve dönüştürücü bir yasa için yıllardır çağrı yapan aktivistler, yasa koyucuların son günlerde basına verdiği yanıltıcı demeçleri ifşa etmek ve hayvanlar aleyhine aldıkları kararları protesto etmek amacıyla sokağa çıktı. 

Hayvan, insan ve doğa hakları alanında çalışan örgüt ve oluşumların yanı sıra baroların da aralarında bulunduğu 70’e yakın örgüt ve oluşum ise, talepleri içeren basın açıklamasına eylem öncesi imza atarak Meclis’e yönelik çağrılara destek verdi.   

“Artık yeter: Yaşam için yasa istiyoruz!”

İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Bursa ve Urfa’da eş zamanlı gerçekleştirilen basın açıklamasına İzmir’de Valilik kararı “gerekçesiyle” engel olundu. Gözaltı araçları ve çevik kuvvetin alana müdahelesi yetmiyormuş gibi hayvan hakkı savunucuları uzun bir süre takip edildi. Açıklama tüm engellere rağmen İzmir Barosu içerisinde gerçekleştirildi. Diyarbakır, Konya ve Antalya’dan da “Yaşam İçin Yasa” talebiyle basın açıklamasını okuyarak eylemlere destek veren hak savunucuları oldu.

İzmir
İzmir Barosu

Basın açıklamasında hayvanların, yalnızca seçim zamanında veya infial yaratan ihlallerden sonra gündeme geldiği belirtilerek hayvanların politika malzemesi yapılamayacağı sert bir biçimde ifade edildi. Hazır olduğu söylenen yasa taslağının “hak temelli bir yaklaşım” içermediği vurgulandı. Ayrıca gelinen noktada, komisyon tavsiye kararlarındaki hayvan hakları açısından olumlu kazanımlardan da geri adım atıldığını söyleyen aktivistler, failleri şiddete teşvik eden ve hayvan istismarını olumlayarak üzerini örten maddelerin yeniden gündeme getirilmeye çalışıldığının altını çizdi. 

Meclis’te yapılan görüşmelerde ve basına verdikleri demeçlerde hayvanlar yararına “devrim niteliğinde” bir yasa hazırlığında olduklarını aktaran milletvekillerine bir kez daha seslenen hayvan hakları savunucuları, “Hayvanların tarafında olduğunuzu iddia ederek toplumu kandırmaya çalışmaktan vazgeçin. Hayvanların tutsak edildiği, sömürüldüğü tesisleri korumak için verdiğiniz çabanın binde birini hayvanların haklarını korumak için verseydiniz, 17 yılda pek çok ölüm ve acı önlenebilirdi,” diyerek tepki gösterdi.  

“Hayvan Hakları Yasası çıkmış olsaydı…” 

Eylemde son yıllarda toplumsal infial yaratan hak ihlallerinin yalnızca bazılarına değinebilen yaşam hakkı savunucuları, hak temelli bir yasanın çıkmadığı her günün hayvanlar için daha fazla ölüm ve zulüm getirdiğini şu sözlerle vurguladı: 

“Eğer Hayvan Hakları Yasası taleplerimiz doğrultusunda çıksaydı; Ozan Öztürk tarafından yere vurularak öldürülen Dora köpek, Ankara Batıkent’te 3 kişi tarafından verilen zehirli etlerle öldürülen 16 köpek, Cumhuriyet Üniversitesi’ne yaşadığı köyden alınıp getirilerek, Anatomi dersi için şah damarı kesilip kadavra yapılan Kangal köpek, taşla vurularak öldürülen 8 Kaplumbağa, Van Çaldıran’da katledilen 70 köpek, B.Y. ve arkadaşları tarafından İspir dağlık alanda yakalanıp işkenceyle öldürülen yavru kurt, Murat Özdemir tarafından işkence edilerek öldürülen Bahtiyar papağan, Annesini emerken Berat Kaya tarafından köpeklere parçalatılan sıpa ve daha binlerce hayvan şu an yaşıyor olabilirdi. Çünkü onların hayatlarını koruyacak etkin ve caydırıcı yasalar yok.”

“Gitmiyoruz, buradayız!”

Basın açıklamasında, yasa koyucular sivil toplumun taleplerine kulak tıkadığı müddetçe daha gür bir sesle haykıracaklarını söyleyen aktivistler “Hayvanların haklarını geri alana kadar gitmiyoruz. Hayvan istismar eden sektörlerin değil, hayvanların çıkarını esas alan yasa teklifinin bir an önce son haline getirilerek hayvan haklarının pazarlık konusu yapılmaması gerektiğini yeniden ve yeniden hatırlatıyoruz. Buradan bir kez daha haykırıyoruz: Yaşam için yasa istiyoruz!” dedi.  

Basın açıklamasında, “yasaklı/tehlikeli ırk” tanımının kaldırılmasından yunus parkları ve hayvanat bahçelerinin kapatılmasına, petshop, üretim çiftlikleri ve internette hayvan satışlarının son bulmasından hayvana şiddete yönelik hapis cezası alt sınırının en az 3 yıl olarak belirlenmesine, belediyelerin ceza kapsamına alınmasından canlı hayvan ticaretinin ve kürk üretimi/ithalatının yasaklanmasına, geleneksel olduğu iddia edilen tüm boğa ve deve güreşlerinin yasaklanmasından hayvan deneylerine son verilmesine, ihlaller karşısında vatandaşın şikayet hakkının ve mevcut yasadaki 6. maddenin korunmasına kadar yasadan talepler sıralandı.

EYLEME ÇAĞRI: YAŞAM İÇİN YASA İSTİYORUZ!

Bildiğiniz üzere, hayvan hakları savunucuları olarak yıllardır mücadele ettiğimiz, değişmesi gereken 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na dair görüşmeler uzun zamandır mecliste yürütülüyor. Ancak iddia edilenin aksine çıkarılmak istenen yasanın, hayvanların haklarını korumaktan çok uzak olup, yalnızca hayvanlar üzerinde iktidar kuran ve rant elde edenlerin lehine oluşturulmak istenen bir yasa olduğunu açıkça görüyoruz. AK Parti kurmaylarının yaptığı son açıklama ile birlikte, yasanın isminin dahi “Hayvan Hakları Kanunu” olarak değiştirilmeyeceği, “Hayvanları Koruma Kanunu” olarak devam edeceği belirtilmiştir. Bu açıklamalarda, TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Raporu’nda yer alan hayvan hakları açısından olumlu kazanımlardan da geri adım atıldığını, hayvanların aleyhine olan, şiddete teşvik eden, istismarı meşrulaştıran maddelerin yeniden gündeme getirildiğini görüyoruz.

Hayvan hakları savunucuları olarak hayvanların yaşam hakkını temel alan ve sadece hayvanlardan taraf olan “Hayvan Hakları Yasası” talebimizi Türkiye’nin farklı şehirlerinde 27 Mayıs 2021 Saat:12.00’da bir araya gelerek hazırladığımız basın açıklamamız ile tekrar dile getireceğiz. Hayvanlar için sesimizi bu kez daha yüksek ve güçlü çıkarmak zorunda olduğumuzun bilinciyle, sizleri dayanışmaya davet ediyoruz. Gelin, Türkiye’nin her yerinden aynı anda hayvanlar için #YaşamİçinYasa diyelim.

27 MAYIS 2021 SAAT 12.00

İllerdeki toplanma alanları (şu an için) aşağıdaki gibidir:

İstanbul
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Önü
Fatih Ormanı Kampüsü Maslak-Şişli / İstanbul
İletişim: 0506 943 86 74, 0533 730 98 84, 0535 686 02 12
Ankara
Esat Dörtyol
Tunalı Hilmi Caddesi ile Esat Caddesi Kesişimi Kavaklıdere / Ankara
İletişim: 0532 437 51 33, 0505 700 96 92
İzmİr
Türkan Saylan Kültür Merkezi önü
Kıbrıs Şehitleri Cad. Alsancak / İzmir
İletişim: 0538 681 35 53, 0543 537 12 85
Eskİşehİr
Kanatlı AVM önü
Hoşnudiye, İsmet İnönü-1 Blv No:57, Tepebaşı / Eskişehir
İletişim: 0530 770 85 76
BURSA
Nilüfer Kent Konseyi
Barış Mah. FSM Bulvarı No:15 Nilüfer / Bursa
İletişim: 0531 256 79 40
URFA
Novada AVM Önü
Bamyasuyu Mah. 18 Mart Çanakkale Cad. No:6 Haliliye / Şanlıurfa
İletişim: 0542 805 17 19
ANTALYA
Beach Park Shakespear Bistro önü
Sahil Antalya Yaşam Parkı, Meltem Mah. Akdeniz Bulvarı
İletişim: 0538 921 76 04

Sizleri, hayvan hakları yasasından taleplerimizi daha çok kişiye duyurabilmek adına dayanışmaya çağırıyoruz:

 • Bulunduğunuz ilde basın açıklamasını okumak isterseniz, yukarıdaki gibi toplanma yerinin adresini ve iletişime geçilecek sorumlu kişinin isim-soyisim ve telefon bilgisini yasamicinyasa@gmail.com adresine gönderin. Toplanma yerinin adresi web sitemizden ve sosyal medyadan duyurulacak, iletişim bilgileri tarafımızca korunacak ve paylaşılmayacaktır.

 • Basın bildirimize imzacı olmak isterseniz aşağıdaki formu doldurabilirsiniz: 

 • Sosyal medyada paylaşılacak videoda yer almak isterseniz, aşağıdaki yönergeleri takip etmenizi ve bu maile en geç 25 Mayıs Salı gününe kadar videonuz ile birlikte dönüş yapmanızı isteriz.
 1. Video yatay olarak çekilmelidir.
 2. Çektiğiniz videoyu https://wetransfer.com/ a yükleyerek bize linki gönderirseniz çok seviniriz.
 3. Videoları birleştirebilmek adına örnek cümleyi baz alabilir ve hayvan hakları yasasından talepleriniz için basın açıklamasından yararlanabilirsiniz: “Ben İstanbul’dan Nazlıgül. Av turizmi katliamdır. Bu katliamın sona ermesi için avcılık ve av turizminin yasaklanmasını talep ediyorum. Herkes için eşit, adil, yaşanabilir bir dünya için hayvan hakları yasası!”

Dayanışmayla,

İMZACI OLUŞUMLAR

Adaların Atları Platformu
Alakır Nehri Kardeşliği
Animal Save Turkey
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Doğa Dostu Topluluğu
Antalya Feminist Kolektif
Bir El Bin Nefes Derneği
Bir Pati Çetesi Derneği
Biz Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Araştırmaları Derneği
Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü (BUSOS)
Boysan’ın Evi
Burak Özgüner Hayvan Hakları Çalışma Merkezi
Bursa Vegan İnisiyatifi
Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
Çanakkale Vegan İnisiyatifi
Demokratik Kadın Hareketi
Dersim Belediyesi
Diyarbakır Barosu Hayvan Hakları Merkezi
Doğanın Çocukları
Dört Ayaklı Şehir
Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği Gençlik Meclisi
Ekoloji Birliği Kadın Meclisi
Empati Derneği
Ethical Possibility Enhancement (EPE)
Happinesspaws / Mutluluk Patileri
Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM)
Hayvan Hakları Meclisi
Hayvan Hakları ve Etiği Derneği
Hayvan Özgürlüğü Komitesi
Hayvanlara Adalet Derneği (HAD)
Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği
İstanbul Kent Savunması
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hayvan Hakları Kulübü
İzmir Barosu
İzmir Vegan İnisiyatifi
İzmir Pride Komitesi
Kadıköy Kent Dayanışması
Kampüssüzler Dayanışma Akademisi
Karadeniz İsyandadır Platformu
Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği
Kazdağları İstanbul Dayanışması
Kurtköy Patileri
Mucize Patiler Hayvanları Koruma Ve Yaşatma Derneği
Nilüfer Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu
Odunpazarı Modern Müze
Polen Ekoloji
Rengarenk Umutlar Derneği
Roma Bostanı
Sakarya Doğa ve Hayvan Hakları Koruma Derneği
Sarıyer Kent Dayanışması
Seferihisar Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (SEHAYDER)
Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneği
Silivri Çevre Derneği
Sokak Canlıları Çevre ve Doğayı Koruma Sosyal Yardımlaşma Derneği (SOÇED)
Tiyatro Tanımsız
Vegan Çiftlik
Vegan Derneği Türkiye (TVD)
Vegan Gazete
Vegan Kortej
vegAnkara
Vegvorous
Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi
Yıldız Teknik Üniversitesi Vegan Vejetaryen Topluluğu
Yunuslara Özgürlük Platformu
Zonguldak Karaelmas Vegan Topluluğu
29. İstanbul Onur Haftası Komitesi

Gençler için “Yaşam İçin Yasa”

Sana Yaşam için Yasa İnisiyatifi olarak sesleniyoruz! Biz yaşadığımız kentleri, sokakları, evleri, ormanları, nehirleri kısaca tüm dünyayı paylaştığımız hayvanların, haklarını anlatmak ve savunmak için bir araya gelmiş bir ekibiz. Hepimizin dünya üzerinde yaşayan canlılar olarak haklarımız var. Örneğin yaşam hakkı, en temel haklarımızdan biri. İnsanların haklarının korunması için bir de yasalar var. Yasaları bizim haklarımızı koruyan birtakım kurallar olarak düşünebilirsin. İnsanlar gibi hayvanların da hakları var, ama hayvanların haklarını koruyan bir yasa yok.

Biz hayvan haklarının ülkemizde de korunması için böyle bir yasanın çıkması gerektiğini savunuyoruz ve adına Yaşam için Yasa diyoruz. 2019 yılından bu yana Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde hayvan haklarına yönelik bir yasa çalışması yapılıyor. Ancak gelecek ay yayımlanacak olan Hayvan Hakları Yasası, bu hakların birçoğunu görmezden geliyor. Bu yasanın gerçekten hayvan haklarını koruyabilmesi için uzun çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz taleplerimiz var. Bu talepler şunlar:

 1. Bazı hayvanlarla vakit geçirdiğinde hayvanların duyguları olduğunu fark etmiş olabilirsin. Hepsi doğuştan gelen haklara sahip ve hissedebilen bireyler. Yürürlükte olan yasada hayvanlar “mal ve eşya” ile tanımlanıyor ve hayvanların yaşam hakları korunamıyor. Yeni yasada birey olarak tanınması çok önemli, tam da bu yüzden Yaşam için Yasa diyoruz. Hayvanlar hissedebilen canlılar olarak tanımlanmalı.
 2. Bir hayvan bir insan tarafından şiddete uğradığında eğer hayvanın sorumluluğunu alan biri varsa, bu suçu işleyen kişi ceza alıyor. Ancak kentlerde, sokaklarda yaşayan hayvanlara ya da yaban hayvanlarına uygulanan şiddet cezasız kalıyor. Çünkü bu hayvanlar yasada “sahipsiz” hayvanlar olarak geçiyor. Yasada yer alan sahipli ve sahipsiz hayvan ayrımı kaldırılmalı. 
 3. Hayvanlara uygulanan her türlü şiddet Türk Ceza Kanunu kapsamında mutlaka cezalandırılmalı. 
 4. Sokakta yaşayan hayvanlar sokak sakinleridir. Onlar da bizler gibi yaşadıkları mahallelerde bir yaşam kuruyor ve arkadaşlar ediniyorlar. O yüzden bakımevlerinde rehabilitasyon süresini tamamlayan ve yuvalandırılamayan hayvanlar alındıkları noktalara bırakılmalı. Bunu takip etmek konusunda belediyeler sorumluluk almalı.
 5. Evde, bir insanın yanında yaşamaya alışan bir hayvanın sokağa alışması çok güç. Korunaklı, düzenli mama yiyebildiği bir evden sonra hayvanlar, sokakta bir sürü arabanın içinde yaşamakta ya da ormanda yemek bulmakta zorlanabiliyorlar. O yüzden sorumluluğunu aldığı hayvanı terk eden kişiye en az 10.000 TL idari para cezası uygulanmalı.
 6. Özgürce yaşayabildikleri, aile kurabildikleri, sosyalleşebildikleri kendi yaşam alanlarından koparılan ve petshoplarda bir kafesin içinde yaşamaya zorlanan birçok “evcil ve egzotik” hayvan var. Bu hayvanların üretimi, ticareti ve satışı yasaklanarak suç kapsamına alınmalı.
 7. Sadece  türlerinden dolayı “yasaklı ırk” ve “tehlikeli ırk” olarak tanımlanarak barınaklara hapsedilen birçok köpek var. Örneğin pitbull türündeki köpekler sadece ırklarından dolayı suçlanıyor, oysaki tehlikeli olan bu canlılar değil onların gücünün kötüye kullanılmasıdır. “Yasaklı ırk” ve “tehlikeli ırk” tanımları kaldırılmalı, hapsedilen köpekler rehabilite edilmeli ve yuvalandırılmalı.
 8. Yaban hayatı yasal ve yasadışı avcılık yüzünden tehdit altında. Kendi yaşam alanlarında hayatlarını sürdüren birçok hayvanın, nesli tükenen ve endemik, yani yalnızca belirli bir bölgede yaşayan, başka bir yerde yaşama ihtimali olmayan, o bölgeye özgü hayvanların, “av hayvanı” olarak tanımlanan pek çok yaban hayvanının ölümüyle sonuçlanan avcılık ve av turizmi tamamen yasaklanmalı.
 9. Her sene yüzlerce kuşu öldüren, patlama riski nedeniyle insan hayatı için de tehlike arz eden, hem ses hem de çevre kirliliğine sebep olan havai fişekler yasaklanmalı.
 10. Hayvanların özgürce, kendi yaşam koşullarında yaşamasına izin vermeyen yunus parkları, hayvanat bahçeleri ve hayvanlı sirkler kapatılmalı, yenilerinin açılması yasaklanmalı. Yurt dışından gelen sirklerin ülkeye girişine izin verilmemeli.
 11. Canlılara zarar veren hiçbir gösteri “gelenek” olarak adlandırılamaz. Eğlence, spor, kültürel ve ticari faaliyet adı altında yapılan at yarışları, deve ve boğa güreşleri, köpek ve horoz dövüşleri yasaklanmalı.
 12. Hayvanlardan kürk elde etmek, yurtdışından ülkeye işlenmiş ya da işlenmemiş halde kürklerin girişini sağlamak, kürk elde etmek için hayvan yetiştirmek/üretmek kesinlikle yasaklanmalı.
 13. Hayvan deneylerinde hayvanlar hasta ediliyor, vücutlarına zorla yabancı maddeler sokuluyor ve bu da, hayvanların büyük acılar yaşamasına neden oluyor. Hayvan deneyleri tıp, kozmetik, silah sanayi gibi pek çok sektörde yapılıyor. Bu deneyler sonlandırılmalı, hayvanlara zarar vermeyen alternatif yöntemlere (3D yazıcı, kök hücre üzerinde araştırma yapma vb.) geçilmelidir. Fen bilimlerinde hayvanlar üzerinde deney yapmak istemeyen öğrencilere okul alternatif yöntemler sağlamalı, öğrencilerin etik eğitim hakkı korunmalıdır. Üzerinde deney yapılan ve hayatta kalan hayvanlar huzurlu bir hayat için yuvalandırılmalı. Alternatif deney metodları hakkında bilgi sahibi olmak istersen burada yer alan yazıyı okuyabilirsin.
 14. Hayvanların yük taşımak için kullanılmasına son verilmeli. Özgür kalan hayvanların hakları korunmalı. 

Peki sen nasıl destek olabilirsin? 

Aşağıdaki soruların cevaplarını arayabilir, önerilerimizi uygulayabilirsin: 

 1. Hayvanların da bizler gibi kişisel sınırları, hoşlandıkları ya da sevmedikleri şeyler var. Onlar da beden dilleriyle, davranışlarıyla bunları gösteriyorlar, her zaman sevilmek ya da oyun oynamak istemiyorlar. Çevrendeki hayvanların nasıl yaşadığını daha önce gözlemledin mi? Sevindiklerini ve rahatsızlıklarını nasıl gösteriyorlar, nasıl eğleniyorlar, heyecanlanıyorlar mı? 
 2. Seninle beraber evinde yaşayan bir hayvan var mı? Eğer varsa onu ya da mahallendeki hayvanları da düşünerek yemek ve kalacak yer haricinde nelere ihtiyaç duyduklarına hiç dikkat ettin mi? Bu hayvanların ihtiyaçları karşılanıyor mu, karşılanması için neler yapılabilir?
 3. Mahallende yaşayan hayvanları tanıyor musun? Sence bu hayvanların yaşadıkları yerler sağlıklı ve güvenli mi? Yiyecek bulabiliyorlar mı? Eğer değilse, sen neler yapabilirsin? Eğer desteğe ihtiyacın varsa yaşadığın ilçedeki belediyedeki Veteriner İşleri Müdürlüğü’nü arayarak o hayvanların aşılarının ve bakımlarının yapılmasını, yapıldıktan sonra yaşadığı mahalleye geri bırakılmasını talep edebilirsin. Müdürlüğün numarasına kendi belediyenin web sitesinden ulaşabilirsin.
 4. Seninle paylaştığımız taleplerimizi bir kere daha gözden geçirebilir, hayvanların hakları ile kendi haklarının benzerlikleri ve farklılıkları üzerine düşünebilirsin. Hayvan haklarının korunması senin haklarının korunmasını da etkiler mi?
 5. Yukarıda açıkladığımız taleplerden sana tanıdık gelenler oldu mu? Daha önce hayvanat bahçelerine, yunus parklarına, alışveriş merkezlerine ya da akvaryumlara gitmiş olabilirsin. Bu hayvanların yaşam ortamları sana nasıl hissettirdi, neler düşündün? Belki hayvanat bahçelerinde yaşayan hayvanların tekrarlayan hareketleri, insanlardan kaçmaları dikkatini çekmiştir. 

Hayvanlar özgür olmalı ve ait oldukları coğrafyalarda yaşamalı. Bu mekanlara gitmeye devam edersek orada yaşayan hayvanların kendi yaşam alanlarından çok uzakta, birer kafeste ya da akvaryumda yaşamaya devam etmelerine destek vermiş oluyoruz. Bir kutup ayısı, yunus, aslan, maymun ve birçok hayvan hayatında hiçbir insan görmeden yaşayabiliyorsa, biz de yapabiliriz! :). Merak ettiğimiz hayvanların hayatını anlatan çok güzel belgeseller, kitaplar var, onları izleyerek ve okuyarak hayvanlar hakkında fikir sahibi olabiliriz. Planet Earth, Our Planet, Blue Planet gibi belgeselleri izleyebilir, BBC, National Geographic, Netflix gibi platform ve kanalların hayvanlarla ilgili içeriklerine göz atabilirsiniz.

 1. Çevrene bu yasa sürecini ve taleplerimizi anlatabilirsin, ne kadar çok insan konuşursa ve gündem olursa, yasa yapan politikacıların da dikkatini çekmiş oluruz. Taleplerimizi daha ayrıntılı incelemek istersen internet sitemize göz gezdirebilirsin.
 2. Sosyal medya hesaplarımızdan paylaşmamız için, sana göre hayvan haklarının ne demek olduğunu ve taleplerimizi anlatan kendi çizdiğin bir resmi, yazdığın bir şiiri, yazıyı, çektiğin bir fotoğraf ya da videoyu yasamicinyasa@gmail.com adresine gönderebilirsin.
 3. Hayvan haklarını korumak konusunda neler yapılabileceğini, senin neler yaptığını bizlere anlatmak için yine yukarıdaki mail adresine yazabilir, bu konuda çektiğin bir videoyu, fotoğrafı ya da çizdiğin bir resmi de bizimle paylaşabilirsin.
 4. Çevrendeki yetişkinlerle imza kampanyamızı  paylaşabilir, daha çok insanın haberinin olmasını sağlayabilirsin. 

Bir sorun ya da fikrin varsa, Twitter hesabımıza mesaj gönderebilir ya da mail adresimize yazabilirsin.

TBMM’de 11 Mart’ta Gerçekleşen Görüşmenin İçeriğine Dair Notlar

TBMM’de 11 Mart’ta Hayvan Hakları Yasa Teklifi Konusunda Hayvan Hakları Savunucuları ile AKP Milletvekilleri Arasında Gerçekleşen Görüşmenin İçeriğine Dair Notlar

11 Mart Perşembe günü, AKP, Türkiye’nin pek çok farklı şehrinden gelen 50’ye yakın hayvan hakları savunucusunun katılımıyla TBMM’de bir toplantı düzenledi. Özlem Zengin’in başkanlığında Mustafa Yel, Yunus Kılıç, Zeynep Yıldız, Serap Yahşi ve Rümeysa Kadak’ın katılımıyla düzenlenen, Hayvan Hakları Kanunu’nun konuşulduğu toplantı 14.30’da başladı, 22.45’te sona erdi. Gelen bütün hak savunucuları gibi bizler de yasa taslağının toplantıya katılanlarla paylaşılacağını düşünmüştük, ancak AKP hazırladığı yasa taslağını bizimle paylaşmadı. Sorularımızı cevaplayacaklarını söyleyen vekiller bazı soruları “çok detay” diyerek geçiştirdi. Ancak bizler, bu detayların uygulamada hayvanların haklarını korumak için önemli olduğunu biliyoruz.


Yıllardır alanda çalışan hak savunucuları olarak, yaşadığımız kötü deneyimlerin paylaşılması ve bu deneyimlerin bizde güvensizlik yarattığının açıklanması vekiller tarafından zaman zaman tepki ile karşılandı. Bizler bu deneyimlerin hayvanların yaşam haklarını korumak için önemli olduğunu; bu deneyimlerin getirdiği güvensizliğin de hayvanlar için yapılabilecek her düzenlemeyi her yönüyle değerlendirmemize sebep olduğunu biliyoruz. Bize “eski yaralar ile bir yere varamayacağımızı” söyleyen vekillere bu yaraların hayvan hakları mücadelesinin yönünü belirleyen temel yapı taşları olduğunu hatırlatmak isteriz.

Toplantı başlangıcında yasa taslağının Meclis Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu tavsiye raporunu yüzde 95 yansıttığının belirtilmesine rağmen, vekillerin toplantının devamında verdikleri bilgiler raporda hayvanlar lehine olan maddelerin esnetildiğini gösterdi. Hazırlanan taslakta kürk üretiminin ve sirklerin yasaklanması, 6. maddenin korunması, sahipli-sahipsiz hayvan ayrımının kaldırılması gibi bizler için umut verici maddeler olsa da; hayvanat bahçeleri, yunus parkları, cezalar, hayvan tanımı gibi konularda araştırma komisyonu raporunun çok gerisine düşüldüğünü gördük

Yasa taslağı bize gösterilmediği için tam olarak emin olamamakla birlikte, vekillerin konuşmalarından ve sorularımıza verdikleri sınırlı cevaplardan anladığımız kadarıyla Tarım Komisyonu’na sunulması planlanan teklif ile ilgili detaylar şöyle:

CEVAP ALABİLDİĞİMİZ KONULAR

Belediyelere yaptırım:
Belediye Kanunu’nun ‘Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları’ başlıklı 14. Maddesine belediyelerin hayvanlarla ilgili görevlerinin de eklenmesi ile 5199 sayılı kanunda düzenlenen bu görev ve sorumluluklar zorunlu hale getirilmiş olacak. Uygulamada çoğunlukla soruşturma izni verilmemesine gerekçe olarak, hayvanlarla ilgili konuların belediyelerin asli görevleri arasında sayılmaması gösteriliyor. Bu değişiklik ile soruşturma izni şartı kaldırılmış olmuyor, sadece görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen belediye başkanları ve çalışanları hakkında görevi kötüye kullanma suçundan yaptığımız suç duyurularında soruşturma izni verilmesi ihtimali artırıyor. Ayrıca belediyelere görevlerine aykırı davranmaları nedeniyle idari yaptırım da uygulanacağı belirtildi.

Sirkler: Türkiye’de hayvanlı sirk açılmasına ve yurt dışından hayvanlı sirklerin ülkeye girişine izin verilmeyecek.

Avcılık: Tüm tepkilerimize ve avcılığın tamamen yasaklanması istemimize rağmen, av konusunun “5199 kapsamında ele alınmayacağı için kapsam dışı olduğu” ve bu konuda herhangi bir düzenleme yapılmayacağı, gerekirse Kara Avcılığı Kanunu’nda ileride değişiklik yapılabileceği ama şu an için gündemde olmadığı bir kez daha dile getirildi. Mustafa Yel, av turizmi uygulamalarının ise, toplantıda da dile getirilen talepler üzerine yasaklanabileceğini söyledi.

Hayvan tanımı: Araştırma komisyonunun en önemli çıktılarından biri olan hayvanların ‘duygulu varlıklar’ olarak yasada tanımlanması taslakta yer almıyor.

Yasaklı ırklar:
Yine alınıp satılmaları, üretilmeleri yasak olacak. Şu an aile yanında yaşayan hayvanlar 6 ay içinde kısırlaştırma şartı ile aile yanında kalabilecek. Bu hayvanlar çocukların çok yoğun olduğu yerler dışında ağızlık ile gezdirilebilecek. Bakımevlerinde bulunan “sahipli” hayvanlar “sahiplerine” geri verilecek, “sahipsiz” olanlar bakımevinde kalmaya devam edecek. Biz bakımevlerinde ömür boyu hapse mahkum edilen hayvanların da aile yanına yuvalandırılması ve “yasaklı/tehlikeli ırk” tanımlarının/listelerinin tamamen kaldırılması gerektiğini savunuyoruz.

İl Hayvanları Koruma Kurulları: İl Hayvanları Koruma Kurullarında baro temsilcileri yer alacak.

Bakımevi zorunluluğu: Nüfusu 20 binin üstünde olan ilçelerde geçici hayvan bakımevi açma zorunluluğu getirilecek. Yerel yönetimlere hayvanlar için bütçe ayrılacak ve bu şekilde bakımevlerine zorunlu olarak harcama yapmaları sağlanacak. Nüfusu 20 binin altında olani ilçelerdeki hayvanlar çevredeki ilçelere taşınacak. Bu durum uygulamada hayvanlar için ölüm anlamına geleceği için, nüfusun 20 binin altında olan ilçelere de bakımevi açılmasını talep ediyoruz.

Ceza alt sınırı: Bu konuda da araştırma komisyonu raporunun gerisine düşüldüğünü gördük. Komisyon raporunda önerilen hayvana yönelik şiddet fiilleri için belirlenen ‘2 yıl bir ay’lık ceza alt sınırı, AKP yasa teklifinde 6 ay olarak belirlendi. Vekiller geçtiğimiz sene İnfaz Kanunu’nda yapılan değişiklik nedeniyle faillerin hapse girebilmesi için ceza alt sınırının 3 yıl olarak belirlenmesi talebimizi dile getirmemiz üzerine, bir sene içerisinde İnsan Hakları Reform Paketi’yle paralel olacak şekilde İnfaz Kanunu’nda yeni bir değişiklik yapılacağını ve bu değişiklik doğrultusuna ‘ceza ile orantılı hapis’ sisteminin geleceğini, bu sistemde 6 ay ceza alan bir failin bile hapse girebileceğini söylediler. İnfaz Kanunu’nda belirtilen bu değişiklik yapılsa bile, bu değişiklik 2 yıl ve altındaki cezalar bakımından hükmün açıklanmasının geri bırakılması ile cezanın ertelenmesi hükümlerinin uygulanmasını engellemeyeceği için, faillerin fiilen hapse girmeyecekleri ile ilgili endişelerimiz giderilmiyor.

Sahipli-Sahipsiz hayvan: Mevcut durumda mağduriyet doğuran bu ayrım kaldırılacak.

Çipleme: Sokakta ve evlerde yaşayan hayvanlara çip takma zorunluluğu getirilecek. Çip taktırmayanlara idari para cezası uygulanacak. Böylece terk etme ve belediyelerin başka bölgelere hayvan atmalarının önüne geçileceği söyleniyor. Ancak aşağıda “hayvan terk etme” başlığında henüz giderilmemiş sorunlar nedeniyle bu konunun da bütüncül olarak ele alınamamış olduğunu düşünüyoruz.

Hayvan kürkü: Türkiye’de kürk çiftlikleri kurmak, ticaretini yapmak ve kürk ithal etmek yasaklanacak.

Mobil kısırlaştırma: Uygulamada büyük hak ihlallerine sebep olan mobil kısırlaştırma yasaklanacak. Bu noktada toplantıdaki hayvan hakları savunucuları, kısırlaştırmaların ve belediyenin görev kapsamına giren konuların hiçbir surette özel / taşeron firmalara devredilmemesi gerekliliği üzerinde durdu. AKP’li vekillerin dile getirdiği, Komisyon raporunda da yer alan kısırlaştırma “seferberliği” ibaresinden rahatsızlığımızı bir kez daha hep birlikte dile getirdik ve yapılacak tüm kısırlaştırma işlemlerinin “seferberlik” halinden çok, hayvan sağlığı gözetilerek hayvanlara zarar vermeden yapılması gerekliliğini vurguladık.

Atlı faytonlar ve at arabaları: Komisyon raporunda da önerildiği gibi atlı faytonlar Türkiye çapında yasaklanmayacak. Gerekçe olarak faytonda ya da at arabalarında kullanılmayan atların bakımının yapılmadığı gösterildi.

Canlı hayvan ticareti: Uluslararası canlı hayvan ticaretinin yasaklanmasına dair talebimiz taslakta yer almıyor. Konuyla ilgili olarak yalnızca “hayvanların taşınmasıyla ilgili düzenleme zaten var” denilerek geçiştirildi. Ancak bu düzenleme, kurban bayramında öldürülen hayvanlarla sınırlı; kıtalararası yolculuklarda türlü hastalık ve eziyetlere maruz bırakılan hayvanlar için değil.

Hayvanların haczi: Ticari mal olarak kabul edilen ve parasal değeri olan hayvanlar bakımından haczin yasaklanmasının mümkün olmadığını net olarak belirttiler. Mevcut mevzuatta olduğu gibi evcil hayvanların haczine ilişkin yasak devam edecek.

Hayvan dövüşleri: Sadece köpek ve horoz dövüşlerinin yasaklanacağını belirten vekiller, boğa ve deve güreşlerinin devam edeceğini söyledi. Bizler tüm hayvan dövüşlerinin işkence olduğunu ve istisnasız hepsinin yasaklanması gerektiğini tekrar dile getirdik.

CEVAP ALAMADIĞIMIZ KONULAR

Yunus parkları:
Komisyon raporunda yunus parklarının en geç 2 sene içerisinde kapatılması tavsiye kararını esneten bir öneri ile karşılaştık. Yunus parklarının yasaklanacağı, ancak mevcut tesislerdeki hayvanlar ölene kadar bu yerlerin açık kalacağı söylendi. Yeni hayvan alımının önüne geçilmesi için hayvanların çipleneceği, bu şekilde kaçak yolla yunus parklarının Türkiye sularından hayvan yakalamasının önüne geçileceği belirtildi. Biz yunus parklarının en geç 1 yıl içerisinde kapatılması talebimizi yineledik, çünkü çip ve kimliklendirme olsa bile hayvan alımının bundan sonra da yapılacağı yönünde somut endişelerimiz var. 10 yıldır sayısız ihlal, ihmal ve hayvan ölümü bildirimi karşısında bu tesislere yaptırım uygulamayan ve denetim yapmayan İl Tarım Müdürlükleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı, bundan sonrasında da çiplerin denetimini gerektiği şekilde yapmayacaktır. Bu yüzden yunus parklarının Komisyon kararından geri düşmeyecek şekilde kapatılması, mevcut tesislerdeki hayvanların rehabilite edilmesi ve denize geri dönemeyecek durumda olanların ve diğer deniz memelilerinin ömür boyu korunması talebimizi tekrar ettik. Süre sınırı ile ilgili değerlendirmelerinin devam ettiğini belirttiler.

Hayvanat bahçeleri: Toplantının başlarında hayvanat bahçesi ismi ile yeni tesis açılmasının yasak olacağını ama ‘doğal yaşam parkı’ adıyla yeni tesis açılabileceğini, ‘doğal yaşam parkı’ ismini verdikleri bu tesislere hayvan alımının devam edeceğini söyleyen vekiller, toplantının sonlarına doğru, hayvanat bahçelerinin ‘doğal yaşam parklarına’ çevrileceğini, ‘doğal yaşam parkı’ adıyla yeni tesis açılmayacağını, hayvan alımı yapılmayacağını söylediler. Birbirine tamamen zıt bu iki açıklama endişelerimizi daha da artırdı.

Mevcut 40 hayvanat bahçesinde esir edilen binlerce hayvanın ve gelecek nesillerin hayatı, bir toplantı içinde birbiriyle tamamen çelişen açıklamalar yapacak kadar hafife alınamaz. Hayvanat bahçelerinin ismini ‘doğal yaşam parkı’ olarak değiştirmek, hayvanların ömür boyu hapis hayatı yaşamasını, doğal yaşam alanlarından koparılmalarını, bir mal gibi teşhir edilmelerini, korkunç bir hayat yaşamaya zorlanmalarını engellemeyecek. Bu yüzden Meclis Araştırma Komisyonu raporunda tavsiye edildiği gibi hayvanat bahçeleri yasaklanmalıdır. Mevcut tesisler yaban hayat merkezlerine dönüştürülmeli ve hayvanlar kayıt altına alınarak yeni hayvan alımının önüne geçilmesi yoluyla hayvanat bahçelerinin sonu getirilmelidir.

Bakım evlerine kamera: Komisyon raporunun çıktılarından olan geçici hayvan bakımevlerinin 7/24 kamera ile izlenmesi ve bu görüntülerin belediyelerin İnternet sitelerinden yayınlanması konusunun yönetmelik ile düzenleneceği söylenerek geçiştirildi.

Faillerin hayvana yuva olması: Hayvana şiddet uygulayan faillerin bir hayvana yuva olmalarına izin verilmeyeceği söylendi ama bu konunun nasıl takip edileceğine ilişkin net bir açıklama yapılmadı.

Şikayet şartı: Hayvana yönelik suçlarda soruşturma açılması için kimlerin hangi merciye şikayette bulunalabileceği konusunda net bir cevap alamadık. Şikayetlerimizin öncelikle Tarım Orman Bakanlığı tarafından değerlendirilip bu değerlendirme neticesinde uygun bulunanların savcılığa intikal etmesine yönelik bir düzenleme yapılacağı konusundaki endişelerimizi dile getirdiğimizde, suçüstü hallerinde savcılıkların resen soruşturma açma yetkisi olacağı belirtildi. Ancak suçüstü olmayan haller ile ilgili sorularımız, Adalet Bakanlığı’nın personel sayısının yetersiz olduğu ve iş yükünün çok yoğun olduğu şeklinde açıklamalarla geçiştirildi.

Bu şekilde gerekçelerle halkın şikayet hakkının elinden alınması kabul edilebilir değildir. Bunun yanında “sahipli” hayvanın “sahibi” tarafından maruz bırakıldığı şiddet ile ilgili şikayetleri herkesin yapabileceği söylendi. Şikayet şartı ile ilgili olarak, ‘Kim hangi hayvanla ilgili hangi merciye şikayet edebilecek?’, ’Gelen ihbarları kim değerlendirecek?’, ‘Adli vaka olup olmadığına kim karar verecek?’, ‘Otopsiyi kim yapacak?’ gibi sorularımız “bu konular çok detay” denilerek geçiştirildi.

Hayvan deneyleri: Hayvan deneyleri ile ilgili bir düzenlemeden bahsedilmedi. Alternatif yöntemler ve dünyadaki gelişmeler vekiller ile paylaşıldı, fen fakültelerinde hayvan deneyi yapmak istemeyen öğrencilerin etik eğitim haklarının korunması gerektiği belirtildi.

Bakımevi veteriner sayısı: Vekiller, geçici hayvan bakımevlerindeki veteriner sayısının bölgenin insan nüfusuna göre değil de hayvan nüfusuna göre belirlenmesi ile ilgili talebi değerlendireceklerini belirttiler.

Evde hayvan sayısı sınırı: Yasaya evde bulunabilecek hayvan sayısı ile ilgili bir madde eklenemeyeceğini, bu olası kısıtlamaya yönelik tepkilerimizi defalarca belirttikten sonra, vekiller bu konunun yönetmelikle düzenleneceğini söyleyerek yine bu başlığı muğlak bir noktaya çekerek net bir cevap vermediler.

Terk etme: Komisyon raporunda hayvan terk eden kişilere verilecek ceza 10.000 TL olarak belirlenmişti. Yasa teklifinde ise bu miktarın 3.000 TL olarak önerildiğini yeniden dile getirdiler. Vekiller, bu önerilerine gerekçe olarak 10.000 TL’nin özellikle kırsal bölgelerde oldukça yüksek bir meblağ olduğu için tahsil kabiliyetinin olmamasını gösterdiler. Bizler bu konuda meblağın yüksek olmasını, caydırıcılığı artırması açısından özellikle talep ediyoruz. Bu konuda da net bir kanıya varılmadı.

Artırılmış ceza: Hayvanlara bakmakla ve onları korumakla yükümlü olan belediye görevlileri ve Tarım Orman Bakanlığı’na bağlı görevliler hayvana yönelik bir suç işlediklerinde bu durumun nitelikli hal olarak kabul edilmesi ve bu kişilere misli ile ceza verilmesi yönündeki talebimiz vekillerce de makul bulundu ve değerlendirileceği belirtildi.

Petshop ve üretim çiftliklerinde hayvan satışı: Artık petshoplarda kedi ve köpek satılmayacağını söyleyen vekiller, hayvan “satın almak” isteyenlerin “denetlenen” (!) üretim çiftliklerinden kedi köpek alabileceğini, hayvanları da kataloglardaki fotoğraflardan seçebileceklerini belirtti. Her şeyden önce, bu durum hayvanların mal statüsünü ortadan kaldırmadığı gibi, bugüne kadar denetimden asla geçmeyen üretim çiftliklerinde hayvanların damızlık olarak sürekli sömürüleceği, ek mağduriyetler yaratacağı bir düzen kurulması anlamına geliyor. Ek olarak, taleplerimizden biri olan, sadece kedi ve köpeklerin değil, kuş, kemirgen ve sürüngen gibi egzotik/yabani hayvanların da petshoplarda satılmaması talebimize toplantıda da yanıt alamadık. Bu konuda herhangi bir yasak getirilip getirilmeyeceği, sormamıza rağmen söylenmedi. Bizler hayvan üretiminin, ticaretinin ve satışının tamamen yasaklanması gerektiğini yineledik.

Hazırlanan yasa teklifine ilişkin taslağı göremediğimiz ve birçok sorumuza net cevap alamadığımız bir toplantı oldu. Bu yüzden toplantıya katılan kişilerin yaptıkları aktarımlarda eksik kalan kısımları netleştirmek için detaylı bir açıklama yazmaya çalıştık. Cevap alabildiğimiz ve olumlu olan kısımlar kesin değil bu yüzden tüm taleplerimiz için mücadele etmeye devam etmek ve kararlı olmak zorundayız. Bir hafta-on gün içinde tamamlanıp Tarım Komisyonu’na sunulması planlanan teklifin detaylarını öğrenme ve eksik bulduğumuz hususları giderme konusundaki mücadelemiz Tarım Komisyonu’nda da devam edecek. Hayvanların doğuştan gelen haklarını teslim eden, hayvanlar lehine bütüncül ve adil bir Hayvan Hakları Yasası için taleplerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Toplantıya Yaşam İçin Yasa bileşenlerinden, Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), Hayvanlara Adalet Derneği (HAD), Vegan Derneği Türkiye (TVD), Yunuslara Özgürlük Platformu ile Hayvan Haklar ve Etiği Derneği katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti MYK Üyesi Vekillere Mektup

SAYIN CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN ve AK PARTİ MERKEZ YÜRÜTME KURULU ÜYESİ VEKİLLER,

Sizlere bu mektubu, hayvanların en temel yaşam haklarını savunan bir “Hayvan Hakları Yasa”sına dair taleplerimizi bir defa daha hatırlatmak için yazıyoruz.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Başkanı Sayın Mustafa Yel’in basına açıklamalarından takip edebildiğimiz üzere, partinizin hazırladığı bir kanun teklifi yakında huzurunuzda olacak.

Teklifiniz ilgili komisyona gitmeden önce; Şubat 2019’da beş parti grubunun ortak önergesiyle kurulan ve Ocak 2020’de Meclis’e sunduğu taslak rapora dek 12 defa toplanan TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu’nun çalışmalarını yakından takip etmiş, Meclis’te gerçekleşen bu toplantılara katılmış hayvan hakları savunucuları olarak, yasa teklifine dair endişelerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Kanunun adı

Sayın Mustafa Yel’in basına açıklamalarında anlaşılıyor ki, huzurunuza gelecek teklifte Hayvan Hakları Kanunu’ndan vazgeçilmiş ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na dair değişiklik önerileri esas alınmış.

Hayvanları eşya statüsünden çıkarıp, burada açmamızın yersiz olduğu bir takım felsefi tartışmalar nedeniyle onları hukuki bir özne de kılmaksızın, doğuştan gelen haklarını tanımanın mümkün olduğu inancına sahip Komisyon Rapor’u tavsiyesinin aksine bu değişiklik, bizleri yasanın hayvanların haklarını koruma prensibinden vazgeçilip geçilmediği konusunda kaygılandırmakta.

Cezalara dair

Sizlerin de yakından takip ettiği üzere, kamuoyunun hayvana yönelik suçlarda hapis cezası beklentisinin, teklifte karşılığının olmadığını görüyoruz. Hayvana yönelik suçlarda “6 aydan 4 yıla” önerilen hapis cezasının “insana yönelik suçlarla orantılı” olarak hesaplandığını anlayabiliyoruz ancak hayvan hakları hukukçularının altını defalarca çizdiği üzere, 3 yıldan az hapisle yargılanacak failin 1 gün dahi hapis cezası almayacağını biliyoruz.

Hakimin takdirine bırakılacağını anladığımız bu cezai önerinin, hayvana yönelik suçların ne yazık ki sistematikleştiği günümüzde cezasızlık anlamına geldiğinin farkındayız. Büyük bir emekle çıkması muhtemel yeni düzenleme bu suçların önüne geçmediğinde, hem yıllardır bu yasayı bekleyen kamuoyunda hem de sizler arasında hayal kırıklığı yaratmayacak mıdır?

Diğer yandan hayvana yönelik işlenen suçu 5 yıl içinde tekrarlamayan failin hapis cezası almayacağının öngörüldüğü bir sistemin çok ama çok büyük bir eksiği olduğunun görülmesini istiyoruz. Hayvana yönelik işlenen suçların, insana yönelik işlenen suçlara kıyasla tespit edilmesi çok ama çok zordur. Suçun mağduru edilen hayvanın şikayetçi olamaması, tanık ya da şikayetçi olacak tanığın olmaması durumunda bu suçun gizli kalacağının fark edilmesini istiyoruz. Hayvanları, karşılaşacakları suçlardan koruyacak sizlerden başka kimse değil, bunu hatırınızda tutmanızı istiyoruz.

Sokakta yaşayan hayvanlar hakkında

Sayın Yel basında, yasa teklifinde “evde bakılan hayvan sayı sınırlaması”nın olmadığı, mevcut 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda yer alan 6. Maddenin korunacağı, belediyelerin ceza kapsamına alınacağının sözünü verdi. Teklifi değerlendirirken bu sözlerin tutulmasından yana olmanızı talep ediyoruz.

Belediyelerin “kısırlaştırma seferberliği” planlanırken bu faaliyetin öncelikle hayvanların çıkarına gerçekleşebilmesi için Komisyon raporunda da yer alan mobil kısırlaştırmanın yapılmaması, ayrıca belediyelerin bu alanda teknik olarak hayvan sağlığına zarar vermeyecek tüm donanıma sahip olması, popülasyon kontrolü derken geçmişte olduğu gibi hayvan katliamına dönüşmemesi sizlerin ellerinde.

Yine benzer şekilde Komisyon raporunda olan “vakum etkisini” hatırlatmak isteriz. Sokağın sakini olan hayvanların –özellikle köpeklerin-, belediyeler tarafından toplanıp, onlar için hapishaneden farksız barınaklara kapatılması, popülasyon kontrolü değildir. Alınan köpek sayısı kadar yeni köpeğin aynı bölgeye yeniden geleceğini hatırlatır, 6 maddenin korunmadığı bir tekliften taraf olmamanızı talep ederiz. Oldukça teknik bir detaymış gibi görünen ancak ciddi ölçüde hayvana yönelik suçların önüne geçecek “barınaklarda kamera sistemi”nin de 7/24 herkes tarafından erişilebilir olması talebimizi de hatırlatmak istiyoruz.

Hayvan satışı ve popülasyon kontrolüne dair

Komisyon raporu hayvan terk eden kişiye 10.000 TL para cezası öneriyordu. Sizlere sunulacak teklifte bu tutarın hiçbir caydırıcılığın olmadığını düşündüğümüz 3.000 TL olarak belirlendiğini Sayın Yel’den dinledik.

Petshoplarda yalnızca evcilleri yasaklamayı öneren ancak ırk derneklerinde hayvanların üretilip satılabilmesine izin veren bir sistemde, satın almalar sürecek ve bununla birlikte terk etmeler de…

Çıkaracağınız yasayla, kamunun vergileriyle ve bin bir emekle gerçekleştirileceği aşikar “kısırlaştırma seferberliği”ne rağmen sokakta popülasyonu kontrol altına alamayacağımızı düşünmenizi istiyoruz. Buradan hareketle hayvan satışının petshop ya da ırk derneklerinde evcil ya da değil tüm türlerde yasaklanmasından yana olmanızı umuyoruz.

Komisyon’un hayvana işkence olarak tanımladığı ancak yasa teklifinde yer almayan ya da esnetilen başlıklar
Komisyon raporunda her biri detaylıca değerli komisyon üyesi milletvekillerimiz tarafından incelenen ve tavsiye kararına dönüşen birçok başlığın kanun teklifinde olmayacağını derin bir üzüntüyle karşıladığımızı belirtmek işitiyoruz.

Bu başlıkları hızlıca hatırlatalım:

 • Türkiye’ye hayvanlı sirklerin girişi ile Türkiye’de bir hayvanlı sirkin yasaklanması; 
 • Kürk ve deri çiftliklerinin kapatılması, kürk ithalatının yasaklanması hatta veteriner fakültelerinde kürke dair müfredatın kaldırılması;
 • Hayvan deneylerinin yasaklanıp, alternatif bilimsel yöntemlere geçilmesi, hayvan deneyinden etik sebeplerle kaçınan öğrencilere etik eğitim hakkı tanınması ile deneyde sömürülmeyecek hayvanların öldürülmek yerine aile yanına verme yönetmeliğinin uygulanması;
 • Hayvanat bahçelerinin kapatılması, yenilerinin açılmasına izin verilmemesi, mevcuttaki esir hayvanların emekli edilmesi ve mevcut hayvan hapishanelerinin rehabilitasyon alanına çevrilmesi;
 • Mevcut 10 yunus parkının 1 yıl içinde kapatılması, yeniden açılmasına izin verilmemesi ve mevcutta çalıştırılan hayvanlara rehabilitasyon imkanı sağlanması;
 • Şiddet içermediği ileri sürülen, tüm hayvan dövüşlerinin şiddet içerdiğinin yasaya geçmesi ve “geleneksel” kabul edilenler de dahil yasaklanması gerektiği;
 • “Yasaklı ırk” ve “tehlikeli ırk” tanımları, listeleri kaldırılmalı, barınaklarda müebbet hapse mahkum edilen ve ziyaretçilere kapalı olan bölmelerde tutulan bu köpekler rehabilite edilmeli ve aile yanına yuvalandırılmalı, hayvanları yetiştirip silah olarak kullanan kişilere ağır yaptırımlar uygulanmalı.

Tüm bu başlıklar Komisyon raporunda ağır sömürü ve hak ihlalleri olarak tanımlandığı halde, sizlere sunulacak yasa teklifinde hayvanlar üzerinden ticari rant sağlayan kişi ve kurumlara yeni olanaklar tanıyacak ölçüde esnetildiğini anlıyoruz. Tüm bu başlıklara dair beş partinin ortaklaştığı talepleri hiç değilse Komisyon raporundan yeniden okumanızı rica ediyoruz. Hayvanları, yaşadıkları zulümden şikayetçi olamayacak bu canları; onları ticaret nesnesi yapan bir anlayıştan koruyacak olan kararları alacak olan sizlerden başkası değil.

Konusu dahi geçmeyen başlıklar

Komisyon raporunda yer alan ve yıllardır hayvan hakları mücadelesi verenlerin taleplerinden olan bazı konularınsa teklifte yer dahi bulamadığını görüyoruz. Burada biz taleplerimizi yeniden hatırlatmak ihtiyacı hissediyoruz:

 • Çiftlik hayvanları diye tanımlanan ancak bizler için sadece hissedebilen bireyler olan hayvanların öldürüldüğü ve sömürüldüğü tesislere 7/24 kamera zorunluluğu getirilmeli;
 • Basına da yansıyan ve kamuoyu vicdanını da yaralayan canlı hayvan ticareti yasaklanmalı;
 • Nesli tükenen türleri, endemik türleri ve “av hayvanı” olarak tanımlanan pek çok yaban hayvanını zevk, hobi ve spor adı altında katletmeyi hedefleyen avcılık ve av turizmi tamamen yasaklanmalı;
 • Hayvanların yük taşımak amacıyla kullanılmasına son verilmeli, bu sömürüden kurtulan hayvanların kalan yıllarında sömürüden uzak bir yaşam sürmeleri sağlanmalı;
 • Her sene yüzlerce kuşu öldüren, patlama riski nedeniyle insan hayatı için büyük tehlike arz eden havai fişekler yasaklanmalı.

Son olarak,

Bizler 21. Yüzyılın Türkiye’sine yakışan, hayvanların doğuştan gelen haklarını teslim edip, bu hakları koruyacak bir Hayvan Hakları Yasası’nın çıkacağına dair ümidimizi yitirmedik.

Tıpkı bizler gibi canlı ve duyarlı varlıklar olan hayvanlar ve onlardan ticari rant sağlayan kişi ve kurumlar arasında bir tercih yapmak durumunda kalacak olan siz değerli komisyon üyeleri ve vekillerimizin tercihini yaşamdan, hayvanlardan yana kullanacağına dair inancımızı kaybetmedik.

Sizlerin hayvanlardan hiçbir çıkarı olmayan biz hayvan hakları savunucularının taleplerine kulak vereceğinizi ve asgari olarak beş partinin de üzerinde mutabık olduğu komisyon raporunun tavsiye kararlarını baz alan bir yasa teklifini geliştirmek üzere çalışacağınızı umuyoruz.

Komisyon raporunda da sıkça ifade edildiği üzere, “tarihin başlangıcından bu yana hayatımıza eşlik eden hayvanlara karşı, kendi hayat alanı içinde büyük bir sevgi ve şefkat gösteren, dünyaya örnek uygulamalar oluşturan kadim bir medeniyetin mirasçısı” olarak bizlerin temsilcisi sizlerin dünyaya örnek bir yasa çıkaracağınızı düşünüyoruz.

Saygılarımızla

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyelerine Mektup

SAYIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TARIM, ORMAN ve KÖYİŞLERİ KOMİSYONU ÜYELERİ,

Sizlere bu mektubu, hayvanların en temel yaşam haklarını savunan bir “Hayvan Hakları Yasa”sına dair taleplerimizi bir defa daha hatırlatmak için yazıyoruz.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Başkanı Sayın Mustafa Yel’in basına açıklamalarından takip edebildiğimiz üzere, AK Parti’nin hazırladığı bir kanun teklifi yakında huzurunuzda olacak.

Şubat 2019’da beş parti grubunun ortak önergesiyle kurulan ve Ocak 2020’de Meclis’e sunduğu taslak rapora dek 12 defa toplanan TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu’nun çalışmalarını yakından takip etmiş, Meclis’te gerçekleşen bu toplantılara katılmış hayvan hakları savunucuları olarak, yasa teklifine dair endişelerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Kanunun adı

Sayın Mustafa Yel’in basına açıklamalarında anlaşılıyor ki, huzurunuza gelecek teklifte Hayvan Hakları Kanunu’ndan vazgeçilmiş ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na dair değişiklik önerileri esas alınmış.

Hayvanları eşya statüsünden çıkarıp, burada açmamızın yersiz olduğu bir takım felsefi tartışmalar nedeniyle onları hukuki bir özne de kılmaksızın, doğuştan gelen haklarını tanımanın mümkün olduğu inancına sahip Komisyon Rapor’u tavsiyesinin aksine bu değişiklik, bizleri yasanın hayvanların haklarını koruma prensibinden vazgeçilip geçilmediği konusunda kaygılandırmakta.

Cezalara dair

Sizlerin de yakından takip ettiği üzere, kamuoyunun hayvana yönelik suçlarda hapis cezası beklentisinin, teklifte karşılığının olmadığını görüyoruz. Hayvana yönelik suçlarda “6 aydan 4 yıla” önerilen hapis cezasının “insana yönelik suçlarla orantılı” olarak hesaplandığını anlayabiliyoruz ancak hayvan hakları hukukçularının altını defalarca çizdiği üzere, 3 yıldan az hapisle yargılanacak failin 1 gün dahi hapis cezası almayacağını biliyoruz.

Hakimin takdirine bırakılacağını anladığımız bu cezai önerinin, hayvana yönelik suçların ne yazık ki sistematikleştiği günümüzde cezasızlık anlamına geldiğinin farkındayız. Büyük bir emekle çıkması muhtemel yeni düzenleme bu suçların önüne geçmediğinde, hem yıllardır bu yasayı bekleyen kamuoyunda hem de sizler arasında hayal kırıklığı yaratmayacak mıdır?

Diğer yandan hayvana yönelik işlenen suçu 5 yıl içinde tekrarlamayan failin hapis cezası almayacağının öngörüldüğü bir sistemin çok ama çok büyük bir eksiği olduğunun görülmesini istiyoruz. Hayvana yönelik işlenen suçların, insana yönelik işlenen suçlara kıyasla tespit edilmesi çok ama çok zordur. Suçun mağduru edilen hayvanın şikayetçi olamaması, tanık ya da şikayetçi olacak tanığın olmaması durumunda bu suçun gizli kalacağının fark edilmesini istiyoruz. Hayvanları, karşılaşacakları suçlardan koruyacak sizlerden başka kimse değil, bunu hatırınızda tutmanızı istiyoruz.

Sokakta yaşayan hayvanlar hakkında

Sayın Yel basında, yasa teklifinde “evde bakılan hayvan sayı sınırlaması”nın olmadığı, mevcut 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda yer alan 6. Maddenin korunacağı, belediyelerin ceza kapsamına alınacağının sözünü verdi. Teklifi değerlendirirken bu sözlerin tutulmasından yana olmanızı talep ediyoruz.

Belediyelerin “kısırlaştırma seferberliği” planlanırken bu faaliyetin öncelikle hayvanların çıkarına gerçekleşebilmesi için Komisyon raporunda da yer alan mobil kısırlaştırmanın yapılmaması, ayrıca belediyelerin bu alanda teknik olarak hayvan sağlığına zarar vermeyecek tüm donanıma sahip olması, popülasyon kontrolü derken geçmişte olduğu gibi hayvan katliamına dönüşmemesi sizlerin ellerinde.

Yine benzer şekilde Komisyon raporunda olan “vakum etkisini” hatırlatmak isteriz. Sokağın sakini olan hayvanların –özellikle köpeklerin-, belediyeler tarafından toplanıp, onlar için hapishaneden farksız barınaklara kapatılması, popülasyon kontrolü değildir. Alınan köpek sayısı kadar yeni köpeğin aynı bölgeye yeniden geleceğini hatırlatır, 6 maddenin korunmadığı bir tekliften taraf olmamanızı talep ederiz. Oldukça teknik bir detaymış gibi görünen ancak ciddi ölçüde hayvana yönelik suçların önüne geçecek “barınaklarda kamera sistemi”nin de 7/24 herkes tarafından erişilebilir olması talebimizi de hatırlatmak istiyoruz.

Hayvan satışı ve popülasyon kontrolüne dair

Komisyon raporu hayvan terk eden kişiye 10.000 TL para cezası öneriyordu. Sizlere sunulacak teklifte bu tutarın hiçbir caydırıcılığın olmadığını düşündüğümüz 3.000 TL olarak belirlendiğini Sayın Yel’den dinledik.

Petshoplarda yalnızca evcilleri yasaklamayı öneren ancak ırk derneklerinde hayvanların üretilip satılabilmesine izin veren bir sistemde, satın almalar sürecek ve bununla birlikte terk etmeler de…

Çıkaracağınız yasayla, kamunun vergileriyle ve bin bir emekle gerçekleştirileceği aşikar “kısırlaştırma seferberliği”ne rağmen sokakta popülasyonu kontrol altına alamayacağımızı düşünmenizi istiyoruz. Buradan hareketle hayvan satışının petshop ya da ırk derneklerinde evcil ya da değil tüm türlerde yasaklanmasından yana olmanızı umuyoruz.

Komisyon’un hayvana işkence olarak tanımladığı ancak yasa teklifinde yer almayan ya da esnetilen başlıklar
Komisyon raporunda her biri detaylıca değerli komisyon üyesi milletvekillerimiz tarafından incelenen ve tavsiye kararına dönüşen birçok başlığın kanun teklifinde olmayacağını derin bir üzüntüyle karşıladığımızı belirtmek işitiyoruz.

Bu başlıkları hızlıca hatırlatalım:

 • Türkiye’ye hayvanlı sirklerin girişi ile Türkiye’de bir hayvanlı sirkin yasaklanması; 
 • Kürk ve deri çiftliklerinin kapatılması, kürk ithalatının yasaklanması hatta veteriner fakültelerinde kürke dair müfredatın kaldırılması;
 • Hayvan deneylerinin yasaklanıp, alternatif bilimsel yöntemlere geçilmesi, hayvan deneyinden etik sebeplerle kaçınan öğrencilere etik eğitim hakkı tanınması ile deneyde sömürülmeyecek hayvanların öldürülmek yerine aile yanına verme yönetmeliğinin uygulanması;
 • Hayvanat bahçelerinin kapatılması, yenilerinin açılmasına izin verilmemesi, mevcuttaki esir hayvanların emekli edilmesi ve mevcut hayvan hapishanelerinin rehabilitasyon alanına çevrilmesi;
 • Mevcut 10 yunus parkının 1 yıl içinde kapatılması, yeniden açılmasına izin verilmemesi ve mevcutta çalıştırılan hayvanlara rehabilitasyon imkanı sağlanması;
 • Şiddet içermediği ileri sürülen, tüm hayvan dövüşlerinin şiddet içerdiğinin yasaya geçmesi ve “geleneksel” kabul edilenler de dahil yasaklanması gerektiği;
 • “Yasaklı ırk” ve “tehlikeli ırk” tanımları, listeleri kaldırılmalı, barınaklarda müebbet hapse mahkum edilen ve ziyaretçilere kapalı olan bölmelerde tutulan bu köpekler rehabilite edilmeli ve aile yanına yuvalandırılmalı, hayvanları yetiştirip silah olarak kullanan kişilere ağır yaptırımlar uygulanmalı.

Tüm bu başlıklar Komisyon raporunda ağır sömürü ve hak ihlalleri olarak tanımlandığı halde, sizlere sunulacak yasa teklifinde hayvanlar üzerinden ticari rant sağlayan kişi ve kurumlara yeni olanaklar tanıyacak ölçüde esnetildiğini anlıyoruz. Tüm bu başlıklara dair beş partinin ortaklaştığı talepleri hiç değilse Komisyon raporundan yeniden okumanızı rica ediyoruz. Hayvanları, yaşadıkları zulümden şikayetçi olamayacak bu canları; onları ticaret nesnesi yapan bir anlayıştan koruyacak olan kararları alacak olan sizlerden başkası değil.

Konusu dahi geçmeyen başlıklar

Komisyon raporunda yer alan ve yıllardır hayvan hakları mücadelesi verenlerin taleplerinden olan bazı konularınsa teklifte yer dahi bulamadığını görüyoruz. Burada biz taleplerimizi yeniden hatırlatmak ihtiyacı hissediyoruz:

 • Çiftlik hayvanları diye tanımlanan ancak bizler için sadece hissedebilen bireyler olan hayvanların öldürüldüğü ve sömürüldüğü tesislere 7/24 kamera zorunluluğu getirilmeli;
 • Basına da yansıyan ve kamuoyu vicdanını da yaralayan canlı hayvan ticareti yasaklanmalı;
 • Nesli tükenen türleri, endemik türleri ve “av hayvanı” olarak tanımlanan pek çok yaban hayvanını zevk, hobi ve spor adı altında katletmeyi hedefleyen avcılık ve av turizmi tamamen yasaklanmalı;
 • Hayvanların yük taşımak amacıyla kullanılmasına son verilmeli, bu sömürüden kurtulan hayvanların kalan yıllarında sömürüden uzak bir yaşam sürmeleri sağlanmalı;
 • Her sene yüzlerce kuşu öldüren, patlama riski nedeniyle insan hayatı için büyük tehlike arz eden havai fişekler yasaklanmalı.

Son olarak,

Bizler 21. Yüzyılın Türkiye’sine yakışan, hayvanların doğuştan gelen haklarını teslim edip, bu hakları koruyacak bir Hayvan Hakları Yasası’nın çıkacağına dair ümidimizi yitirmedik.

Tıpkı bizler gibi canlı ve duyarlı varlıklar olan hayvanlar ve onlardan ticari rant sağlayan kişi ve kurumlar arasında bir tercih yapmak durumunda kalacak olan siz değerli komisyon üyeleri ve vekillerimizin tercihini yaşamdan, hayvanlardan yana kullanacağına dair inancımızı kaybetmedik.

Sizlerin hayvanlardan hiçbir çıkarı olmayan biz hayvan hakları savunucularının taleplerine kulak vereceğinizi ve asgari olarak beş partinin de üzerinde mutabık olduğu komisyon raporunun tavsiye kararlarını baz alan bir yasa teklifini geliştirmek üzere çalışacağınızı umuyoruz.

Komisyon raporunda da sıkça ifade edildiği üzere, “tarihin başlangıcından bu yana hayatımıza eşlik eden hayvanlara karşı, kendi hayat alanı içinde büyük bir sevgi ve şefkat gösteren, dünyaya örnek uygulamalar oluşturan kadim bir medeniyetin mirasçısı” olarak bizlerin temsilcisi sizlerin dünyaya örnek bir yasa çıkaracağınızı düşünüyoruz.

Saygılarımızla

AKP Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Hayvan Hakları Araş. Kom. Bşk. Mustafa Yel, Komisyon raporundaki tavsiyelerin, hayvanseverlerin ve hayvan hakları savunucularının birçok talebinin yasa teklifinde yer almayacağının sinyalini verdi!

Türkiye’deki tüm hayvanseverlerin ve hayvan hakkı savunucularının, hayvanların yaşam hakkının anayasal güvence altına alınması için on yıllardır verdiği mücadelede, belki de en kritik aşamaya gelmiş bulunuyoruz. 2004’te çıkan ve mevcut haliyle hayvanların yaşamını savunmaktan aciz olan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Yasasının, belli maddelerinde değişiklik önerileriyle önümüzdeki haftalarda yeniden TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.

Okumaya devam et “AKP Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Hayvan Hakları Araş. Kom. Bşk. Mustafa Yel, Komisyon raporundaki tavsiyelerin, hayvanseverlerin ve hayvan hakları savunucularının birçok talebinin yasa teklifinde yer almayacağının sinyalini verdi!”

İki hafta içinde gelecekti, yine gelemedi: Hayvan hakları yasası (Gazete Duvar)

Ogün Akkaya – AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin tarafından şubat ayının başlarında ‘Önümüzdeki iki hafta içerisinde mecliste’ açıklamasıyla duyurulan Hayvan Hakları Yasası ile ilgili taslağa dair henüz net bir bilgi paylaşımı yapılmadı. Tasarıda tepki çeken düzenlemelerle ilgili Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi’nden Öykü Yağcı, Fatma Biltekin ve Aslı Alpar ile konuştuk. (Haber linki: https://www.gazeteduvar.com.tr/iki-hafta-icinde-gelecekti-yine-gelemedi-hayvan-haklari-yasasi-haber-1513537)

Okumaya devam et “İki hafta içinde gelecekti, yine gelemedi: Hayvan hakları yasası (Gazete Duvar)”

İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu: “Hayvan Hakları Yasası Hemen!”

İZMİR BAROSU’NDAN ÇAĞRI:

Hayvan hakları yasasıyla ilgili birçok STK ve hayvanseverin de üzerinde mutabık olduğu taleplerimizi Meclis’e iletmemize karşın yapılan son açıklamalar nedeniyle hayvanlar aleyhine düzenlemeler içeren, taleplerin dikkate alınmadığı bir yasa teklifinin hazırlanmış̧ olduğundan endişe ediyoruz. Hayvana tecavüzü suç saymayan, caydırıcı cezalar içermeyen, şikayet şartı öngören, hayvan satısını yasaklamayan, yunus parklarını kapatmayan, evde hayvan sayısını sınırlayan özetle hayvanlar aleyhine düzenlemeler içerecek ve onların hak ihlaline uğramasına sebebiyet verecek bir yasa istemiyoruz. Herkesi taleplerimizi içerir dilekçemizi Cimer kanalıyla, İstek sekmesinden sonra (İletişim Başkanlığı seçeneğinin kaldırılmış olması sebebiyle) Tarım Orman Bakanlığı ve/veya Adalet Bakanlığı’nı seçerek göndermeye davet ediyoruz. 

“Cimer metni aşağıdaki linkte olup; Cimer karakter sınırlamasına uygun olarak hazırlanmıştır”

CİMER METNİ İÇİN TIKLAYINIZ