Biz Kimiz?

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, 9 Kasım 2019’da aramızdan ayrılan, hak savunucusu dostumuz Burak Özgüner’in annesi Eray Özgüner’in çağrısı ile bir araya gelen, eşit, adil ve yaşanabilir bir dünya için çalışan, düşünen, üreten aktivistler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve araştırmacılar tarafından kuruldu. 

Amacımız, Türkiye’de ve dünyada giderek hızlanmakta olan ekolojik yıkıma, hayvan, insan, işçi, kadın, çocuk, engelli, LGBTİ+, çevre ve yaşam hakları ihlallerine, iklim krizine, artan şiddete, ayrımcılığa, emniyetsizliğe karşı kapsayıcı, katılımcı ve dönüştürücü bir eşitlik, özgürlük, barış, hak ve adalet söylemi ve siyaseti geliştirmek. Temel iddiamız ve bizleri bir araya getiren ortak ilkemiz ise net: Eşit, adil ve yaşanabilir bir dünyanın en temel ve gerekli koşulu, hayvanların yaşam haklarının korunması. 

Adalet ve hak taleplerinin en temeli olan yaşam hakkının tanınması ve korunması için, uzun süredir üzerinde çalıştığımız Hayvan Hakları Yasasının bir an önce TBMM’nin gündemine getirilmesini talep ediyoruz. Üstelik, 2004 tarihinde yasalaşan ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun yeniden düzenlenmesinde hayati öneme sahip  bazı ilkeler olduğunu savunuyoruz. 

Türkiye’de hayvanlara yönelik şiddete son vermek, cezasız kalmasının önüne geçecek kapsayıcı, yaşam hakkını koruyucu ve dönüştürücü düzenlemeleri geliştirmek amacıyla, Hayvan Hakları Yasası ve ilgili mevzuatın dönüşümü için geliştirdiğimiz taleplerimizi şuradan görebilirsiniz. 

Bu taleplerimizin, yalnızca hayvanların yaşamını değil, Türkiye’de ayrımcılığa, şiddete ve eşitsizliğe maruz kalan kırılgan grupların, dezavantajlı kesimlerin, maddi, toplumsal ve hukuki güvenceden  yoksun bırakılmış tüm toplumsal bileşenlerin haklarını korumak için de hayati talepler olduğunu savunuyoruz. Çünkü adaletin, ancak en kırılgan, hasar görebilir, yaşamı ve bedeni hukuki güvenceden mahrum bırakılmış olanı koruduğunda gerçekleşebileceğini savunuyoruz.  Çünkü hayvanlar için adaletin, ekolojik yıkımı durdurmanın, atmosferik hale gelen şiddet vakalarının önüne geçerek barış ve huzur ortamını sağlamanın, iklim krizine karşı dayanıklı, sağlıklı ve eşit bir Türkiye ve dünya inşa etmenin temel koşulu olduğuna inanıyoruz. 

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, hayvanlar için adalet talebini yaygınlaştırmak, temel ilkelerimiz ve taleplerimiz ışığında geniş bir kamuoyu oluşturma ve toplumsal farkındalık yaratma amacıyla kurulmuş bir dayanışma. 2012 yılından bu yana iyileştirilmesi her yasama döneminde gündeme gelen Hayvanları Koruma Kanununun hayvanlara adalet getirecek en iyi şekilde iyileştirilmesi için bu dayanışmayı büyütmeyi ve kanun koyucuların gündemini şekillendirecek şekilde güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, özel sektör bileşenlerinin, meslek odalarının, basın ve medya mensuplarının, hak örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının, dayanışma, inisiyatif ve platformların etkin desteğini almayı hedefliyoruz. 

Siz de kurumunuzla eşit, adil, yaşanabilir bir Türkiye ve dünya için hayvanlar için adalet mücadelesine ve dayanışmaya destek vermek istiyorsanız, kurum adınızla birlikte bize ulaşın: yasamicinyasa@gmail.com

Çağrıcı Oluşumlar

Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM)
Hayvan Hakları ve Etiği Derneği
Hayvanlara Adalet Derneği (HAD)
Kuzey Ormanları Savunması
Sarıyer Kent Dayanışması 
Dört Ayaklı Şehir
Yunuslara Özgürlük Platformu
Vegan Derneği Türkiye (TVD)
Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
İstanbul Kent Savunması
Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü (BUSOS)
Boğaziçi Üniversitesi Çevre Kulübü Hayvan Hakları Topluluğu (BUHAY)

Destekçi Oluşumlar

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolpati Topluluğu
Alakır Nehri Kardeşliği
Ankara Üniversitesi Hayvan Dostları Topluluğu
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Doğa Dostu Topluluğu
Antalya Feminist Kolektif
Artı 1 Çekmeköy Yurttaş İnisiyatifi
Atatürk Üniversitesi Hayvanseverler Topluluğu
Bağımsız Hayvan Hakları Topluluğu
Bakırköy Kent Savunması 
Bir Pati Çetesi – Petgang
BuluTiyatro
Çağ Üniversitesi Pati Dostları Topluluğu
Çankaya Üniversitesi Hayvanseverler Topluluğu
Demokratik Kadın Hareketi İstanbul
Didim Çevre Platformu
Doğader
Doğanın Çocukları Ekoloji Topluluğu
DOĞÇEV Derneği
Eko Öğrenci Hareketi
Ekoloji Birliği
Empati Derneği
Fridays For Future Bursa
Gazi İmece Ağı
Gazi Üniversitesi Gazi’nin Patileri Topluluğu
Gaziosmanpaşa Barınma Hakkı Meclisi
Hacettepe Üniversitesi Hayvan Hakları ve Doğayı Koruma Topluluğu
Haliç Dayanışması
Hayvan Hakları Meclisi
HAYKURDER Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği
Hayvanlarla Dayanışma İnisiyatifi (HAYDİ)
İstanbul Aydın Etik ve Hayvan Hakları Topluluğu
İstanbul Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu
İstanbul Teknik Üniversitesi Ver Bi’ Pati Topluluğu
İzmir Demokrasi Üniversitesi Hayvanseverler Topluluğu
Kadıköy Dayanışma Ağı
Kadıköy Kent Dayanışması
Kadın Savunma Ağı
Kaos GL Derneği
Karadeniz İsyandadır 
Kazdağları Dayanışması 
Kırıkkale Üniversitesi Sokak Hayvanlarını Koruma Topluluğu
Kuzey Ormanları Araştırma Derneği
Levent Sporcular Parkı Forumu
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hayvan Dostları Topluluğu
Nilüfer Kent Konseyi
ODTÜ Hayvan Dostları
ODTÜ LGBTİ+
Polen Ekoloji Kolektifi
Roma Bostanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Hayvan Hakları Koruma Topluluğu
Şehir Dedektifi
Tarlabaşı Dayanışma Grubu
TED Üniversitesi Hayvan Dostları Topluluğu
TOBB ETÜ Hayvanseverler Topluluğu
Validebağ Savunması
VEGvorous
Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu
Yakın İlişkiler Girişimi 
Yeni İnsan Yayınevi
Yerden Yüksek/Açık Radyo
Yeşil Alan Sakinleri Dayanışması
Yeşiller Partisi
YTÜ Hayvan Hakları Kulübü
Zonguldak Karaelmas Vegan Topluluğu